Unit Linked

9_ul_710x90_cat

En les nostres recomanacions tenen un lloc destacat els UNIT LINKED com a instruments idonis per a la planificació financera, fiscal i hereditària. Constitueixen, en moltes ocasions, la solució òptima per dotar de flexibilitat, privacitat i protecció les vostres inversions.

11_ul_graf2_710x180_cat

 

12_ul_graf3_710x180_cat