Presentació

 

Presentació

 

EAF, una garantia per a l’inversor

EAF (Empresa d’Assessorament Financer Independent) és una nova figura d’empresa de serveis d’inversió especialitzada en la prestació delservei d’assessorament en matèria d’inversió.

Les EAF estan inscrites en la Comissió Nacional del Mercat de Valors i, per tant, estan autoritzades per oferir aquest servei d’assessorament, és a dir, per fer recomanacions personalitzades a clients sobre productes i instruments financers, amb caràcter professional i des de la independència.

Mútuavalors EAF us proporciona un assessorament més ampli i amb la majoria de possibilitats que el mercat ofereix, tant pel nombre d’entitats com de productes. Creiem en punts claus en la relació assessor-client: confiança, accessibilitat i estabilitat en la relació al llarg del temps. Aspectes que, juntament amb la professionalitat, contribueixen a fer que assoliu els vostres objectius i cobriu les vostres necessitats en temes patrimonials.

Mutuavalors EAF posa a la disposició dels seus clients un equip d'assessors i assessores certificats per l'Associació Espanyola d'Assessors i Planificadors Financers, la EFPA.

Com a associat de EFPA España, els membres de Mutuavalors EAF actualitzen els seus coneixements cada any i validen les seves aptituds per a oferir el millor servei d'assessorament financer als seus clients.