Canal de denúncies

El GRUP LA MÚTUA DELS ENGINYERS posa a disposició dels mutualistes, treballadors i proveïdors un canal de denúncies, que poden ser anònimes, per a infraccions penals o administratives greus o molt greus (Llei 2/2023).

CANAL DENÚNCIES