Fons d'Inversió

6_fdi_710x90_cat

Dissenyem carteres de fons d’inversió adaptades al vostre perfil inversor i a la situació dels mercats financers. L’arquitectura oberta aplicada als fons d’inversió implica fer recomanacions sobre tots els fons d’inversió disponibles en el mercat, amb independència de quina sigui l’entitat gestora.

7_fdi_graf1_710x180_cat

Per a aquells inversors que prefereixin delegar completament la gestió de la seva cartera de fons a una entitat financera, però mantenint la tutela de Mútuavalors EAF.

8_fdi_gra2_710x180_cat